Kursus

alkoholbehandleren.dk

Få kontrol over dit alkohol-

forbrug, gennem tilbagefalds-

forebyggelse og drikkestop.

 

Konceptet

 

Et gennemprøvet koncept,

med udgangspunkt i evidensbaserede metoder.

 

Forløbet kan gennemføres

individuelt eller i grupper.

Mellemliggende hjemmeopgaver.

Varighed 10 uger.

Efter 10 uger har du

indsigt, værktøjer og større kontrol.

 

Introduktionstilbud

 

Gratis og uforpligtende

forsamtale pr. telefon

 

Ti samtaler

efter konceptet Struktureret

 

Tilbagefaldsforebyggelse samt gratis proces- og kursusmappe.

 

Efterbehandling

 

Efter kurset/forløbet

er der mulighed for efterbehandling.

Kursus og gruppeterapi - Alkoholbehandleren.dk

 

• Kursus i struktureret tilbagefaldsforebyggelse

 

Kursus i struktureret tilbagefaldsforebyggelse

 

Konceptet sigter mod at du lærer at mestre dit alkoholforbrug, ved at du bliver din egen alkoholbehandler. Det sker bl.a. gennem en træning i at forudse højrisikosituationer, en udvikling af personlige mestringsstrategier, en styrkelse af selvkompetence og en opøvelse af en livskvalitet uden alkohol - således at alkoholen til sidst bliver overflødig.

 

Lær af dine fejltrin og håndter tilbagefald før de opstår

 

Forløbet har fokus på en ændring af dine alkoholvaner i forhold til din personlige målsætning om forandring samt håndtering af og løbende læring gennem de tilbagefald, der eventuelt kan opstå under din forandringsproces.

 

Tilbagefald (relapse) til gamle mønstre og vaner er en naturlig del af enhver forandrings- og læringsproces, når du ændrer en vane - uanset hvilken. Mange er kede af eller flove over tilbagefald, men hver gang det sker, er det faktisk kilde til ny læring og endnu større selvkontrol - hvis det håndteres rigtigt. Gennem tilbagefaldsforebyggelse lære du at opsamle erfaring til at komme videre og at blive endnu stærkere. På den måde bliver snublesten til trædesten - viden, indsigt og læring. Man kan sammenligne det med at lære at cykle. De fleste falder af cyklen et par gange, inden de mestrer det helt.

 

Metoden struktureret tilbagefaldsforebyggelse tilbyder hjælp til at udvinde og bruge viden og læring, at håndtere ambivalens, at styrke motivation, at strukturere forandringsprocessen, at optimere dine strategier og kompetencer, at forudse og minimerer risici for tilbagefald samt støtte i at nå dine mål omkring alkohol. Sidst men ikke mindst, sigter metoden mod at finde sundere løsninger end alkohol og at opbygge en større livskvalitet uden alkohol, således at dine gamle alkoholvaner bliver overflødige og erstattes af nye og mere ønskværdige livsstilsvaner.

 

Alkoholbehandling i grupper eller individuelt

 

Forløbet varer ti uger og gennemføres ved et ugentligt fremmøde inkl. mellemliggende opgaver. Fremmødet kan ske individuelt eller i mindre fortrolige og anonyme grupper.

 

Grundlaget for alkoholbehandlingen

 

Konceptet bygger på mange års erfaring omkring Alan Marlatts metoder indenfor struktureret tilbagefaldsforebyggelse (relapse prevention), Miller og Rollnicks teknikker indenfor motivation og Banduras teorier om social indlæring, Anette Søgard Nielsens tanker om psykosocial ambulant alkoholbehandling og Irene Oestrichs metoder indenfor kognitiv terapi.

 

Forløbet i struktureret tilbagefaldsforebyggelse

 

Struktureret tilbagefaldsforebyggelse omfatter:

 

- Indledende afklarende samtale i form af en kortlægning

- Finjustering af forløbet efter dine behov

- Gratis proces- og kursusmappe inkl. evidensbaseret materiale og opgaver

- Erkendelse af alkoholvaner og -forbrug samt alkoholens funktion i dit liv

- Kortlægning af motivation samt vision i forhold til alkohol

- Personlig målsætning og alkoholpolitik

- Identifikation af højrisikosituationer og kobling til alkoholforbruget

- Erkendelse af trigger'ere, tilbagefaldssignaler og drikketrang

- Fastlæggelse af styrker samt indre og eksterne ressourcer

- Udvikling af personlige mestrings metoder, værktøjer og strategier

- Opmærksomhedstræning/ mindfulness/ meditation og afspænding

- Erfaringsudveksling og -opsamling samt styrkelse af selv-kompetence

 

Undervejs arbejdes der typisk også med emner som:

 

- Historie, identitet, roller, personlig drejebog og eksternalisering

- Syn på og forståelse af problemet samt antagelser om alkohol

- Registrering af eksponering, drikketrang og forbrug

- Den grundlæggende motivationsmodel (vigtighed/tiltro)

- Brændende platform/ ønske inkl. visionen for det nye liv uden alkohol

- Ambivalens samt fordele/ ulemper ved alkohol/ ikke at drikke

- Kognitive niveauer (auto. tanker, basale antagelser og kerneantagelser)

- Den kognitive tilbagefaldsmodel og kognitiv omstrukturering

- NLP værktøjer, teknikker og strategier inkl. ankre og state-kontrol

- Forandringsprocessens forløb inkl. fejltrin og tilbagefald

- Betingning, rusforventninger, forstærkning, faciliterende tanker

- Kortlægning, indsigt og inspiration gennem SFTAK-metoden

- Ændring ved rødt/ grønt-lysmetoden, stopmetoder og brandøvelse

- Overbevisninger, værdier, personlighed, læring og udvikling

- Tidlige misbrugsmønstre, familie og betydningsfulde relationer

- Selvtale samt syn på og forståelse af dig selv, omverdenen og fremtiden

- Kommunikation, problemløsning, livskvalitet, vision og mål for fremtiden

 

Forudsætninger for alkoholbehandlingen

 

Kurset kræver ingen forudsætninger og du kan deltage uagtet om du tidligere har været i behandling. Det er et gennemprøvet standardkoncept, der under afviklingen optimeres i forhold til den enkelte/ gruppen. Så alle kan være med.

 

Der kan undervejs og efter behov suppleres med individuelle psykoterapeutiske samtaler og pårørendearbejde. Som støtte til at fastholde dine forandringer, kan der suppleres med efterbehandling i form af individuelle opfølgnings-, status- og tilbagefaldssamtaler.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om ovenstående fagområder og hvad de betyder samt hvad der kan være relevant for dig, er du velkommen til at kontakte Alkoholbehandleren for en uforpligtende samtale.

 

 

Alkoholbehandleren © 2010