Kontakt

alkoholbehandleren.dk

Kontakt - Alkoholbehandleren.dk

 

Telefon: 6166 1900

Alm. træffetid: Hverdage kl. 1100-1200

Alm. kontortid: Hverdage kl. 0830-1600

Adresse: Overskousvej 7, st, th., 2500 Valby, København

 

Daglig ledelse: K. Larsen

Supervision: H. Hostrup / B. Falk

Cvr.nr.: 2661 2667

 

Besøger du hjemmesiden uden for kontortid,

er du velkommen til at sende dit telefonnummer

hvorefter du vil blive ringet op indenfor 24 timer.

Denne service gælder kun for nye kunder og

kan ikke anvendes ved afbud eller ændringer.
Ved booking eller ved afgivelse af kontaktinfo o.l.
accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved booking eller ved afgivelse af kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik. Det er ulovligt og strafbart at kopiere fra dette site og tilhørende kilder m.v. inkl. helt eller delvist at kopiere, distribuere og formidle m.v. varemærker/navne/titler, koncepter, øvelser, værktøjer, metoder, teorier, tekst, modeller, grafik, koder, dokumenter m.v. Det er ligeledes heller ikke tilladt at fotografere, filme, lydoptage, transmittere, formidle o.l. under og fra telefonsamtaler, møder, behandling o.l. Alt indhold er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er dog velkommen til at linke til dette site eller at citere indhold med kildeangivelse og hotlink. Alkoholbehandleren.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance o.l. Ej heller udveksling af informationer og dokumenter. Alle informationer, oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som almindelig email og al korrespondance er Alkoholbehandleren.dk's ejendom. Afbud senere end kl. 9 og tre hverdage før møde takseres til 100% af honoraret. Priser med rabat inkl. pakker og klippekort er gældende tre uger pr. klip og er jfr. købe- og aftaleloven ikke omfattet af tilbagekøbsaftale/-betaling. Tilbuddet og informationerne på dette site skal ikke ses som en anbefaling, men som en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen inkl. tolkninger, beslutninger og reaktioner er helt på klientens ansvar og risiko samt afhænger direkte af klientens parathed, fokus og indsats. Behandling forudsætter ligeledes at anvisninger efterkommes. Sker dette ikke delvist eller helt, kan møde, behandling eller proces, efter behandlerens egenhændige vurdering, sættes på holdt, aflyses eller helt standses for kundens regning. Alkoholbehandleren.dk yder ikke erstatningsforpligtende (hverken direkte eller indirekte) arbejde og evt. øvrigt erstatningsansvar kan aldrig overstige 50% af honoraret. Evt. tvister afgøres ved Alkoholbehandleren.dk's lov og retsvalg. Alkoholbehandleren.dk er ikke forpligtet til at udtale sig til tredjemand. Coaching/terapi/alkoholbehandling kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom bør klienten altid kontakte sin læge. Det er klientens ansvar og det forudsættes at klienten og evt. andre deltagere er ædru, raske og smittefri samt egnet for psykoterapi, og at vedrørendes læge kan stå inde herfor.

Alkoholbehandleren © 2010