Familieterapi

alkoholbehandleren.dk

Opløsning

 

Alkohol er

verdens stærkeste opløsningsmiddel.

 

Det kan både opløse

krop, psyke,

familie, venskab,

arbejde, økonomi og bolig.

 

 

Ydelser til pårørende

 

Pårørendesamtaler

Parterapi

Familieterapi

Voksne-børn af alkoholikere

Støtte til arbejdspladsen

 

Pårørende - Familieterapi - Alkoholbehandleren.dk

 

For hver alkoholmisbruger er der fire pårørende der påvirkes ~ SI folkesundhed

 

Familien er behandlingen

 

Den bedste støtte den drikkende kan få, gives gennem familien og familieterapien. Det hjælper den drikkende til ædruelighed og fastholdelse. Det er derfor vigtigt at familien involveres i behandlingen igennem pårørendesamtaler og familieterapi. De gaver familiemedlemmerne herved giver den drikkende, får de flerfoldigt igen. Samtidig hjælper familieterapi dels til at få talt ud og at få løst praktiske problemer og dels hjælper familieterapien familien med at blive i kontakten og bevare relationen under de vanskelige forhold.

 

Familieterapi og medafhængighed

 

I forbindelse med selv et begrænset alkoholstorforbrug eller et mindre alkoholmisbrug, kan der opstå mange uhensigtsmæssige og ubevidste mønstre i familien. Dysfunktionalitet, kaldes det også. Både omkring kommunikation, adfærd og struktur. Det der sker, er ofte i den bedste mening, men det ender typisk op med at have modsat virkning - at støtte og fastholde den drikkende i at drikke. Det kalders også medafhængighed eller co-dependens. Eksempelvis kan emner blive tabubelagte og fejet under gulvtæppet samtidig med at nogle af familiemedlemmerne tager for meget ansvar eller ubevidst kommer til at beskytte, dække over eller kompensere for den drikkende. Børn er særligt sårbare i forhold til familiemønstre, der opstår på grund af alkohol - læs mere i menuen om voksne børn af alkoholikere. Familieterapi hjælper til at strukturen, ansvaret og adfærdsmønstrene igen kan lande på deres rette plads.

 

Er familiebehandling ubehageligt?

 

Mange der har prøvet pårørendesamtaler, familiebehandling og familieterapi, har forud været bekymrede og skeptiske. Men undervejs oplever de det, som givende, udviklende og helende for alle parter og familien som helhed samt kærligt, støttende og rart. Det der er smerteligt, bliver hjerteligt. Det åbner op, letter, reparerer og bringer familien tættere sammen.

 

Perfekte familier, forældre eller børn findes ikke

 

Familier er under konstant påvirkning og forandring. Harmoni er derfor en evig balancekunst. Det kan nogle gange føles som i det kinesiske tallerkennummer, hvor man forsøger at holde flere snurrende tallerkener i vejret på en række pinde. På afstand ser det fint ud, men på tættere hold er der måske knas i samspillet samt en eller flere, der tager for meget ansvar og arbejder for meget eller lider, lidt for meget. Når det sker, eller når tallerkenerne begynder at falde til jorden, kan det engang imellem være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt, med en hjælpende hånd udefra til at facilitere dialogen samt at rydde op og få repareret.

 

Korte og effektive forløb i familieterapi og familiebehandling

 

Et familieterapeutisk forløb er ofte kortvarigt. Familieterapi er tit kun et spørgsmål om indsigt og nyt perspektiv samt inspiration og enkle værktøjer. I de fleste tilfælde er det nok med et par sessioner. Efter første familiesamtale vil familieterapeuten kunne vejlede forældrene med hensyn til det videre forløb. Det er ikke en forudsætning, at børnene deltager i samtlige møder. Uden børnene, kan terapeuten gennem parterapi også hjælpe forældrene til et bedre indbyrdes forhold og samarbejde, hvilket der også kommer børnene og resten af familien til gode.

 

Når én i familien har et problem, har hele familien et problem

 

Familiens problemer kan være store som små ting, der forstyrrer dagligdagen, relationerne og den enkeltes trivsel. Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives eller når der er uoverensstemmelser mellem familiemedlemmerne, påvirker det både stemning og trivsel. Derudover kan der komme påvirkninger udefra, som frustrerer og forstyrrer familiens organisering. Der kan således være flere symptomer og årsager til at søge familieterapi.

 

Da familien er et system, ses problemet som en del af familiens indbyrdes samspil og ikke noget som den enkelte er årsag til. Problemet er ikke en individuel problematik eller den enkeltes ansvar, men familiens anliggende. Løsningerne skal derfor findes i familiens felt og indbyrdes samspil.

 

De problemer der opstår, påvirker ikke bare alle personligt og følelsesmæssigt, men også det der foregår mellem familiens medlemmer og i deres relationer. Inkl. hvordan familien lykkedes med at skabe balance mellem fællesskab og individualitet. Det kalder vi samspillet i familien og det er kvaliteten i dette samspil, der afgør, hvordan voksne og børn trives. Al kommunikation består af både indhold (det vi gør/taler om) og proces (måden vi gør det på/taler om det) og det er ofte selve processens kvalitet, der afgør om familien trives. Processen relaterer sig til det vi også kalder adfærden i familien.

 

Da familien er en helhed, påvirker det enkeltes familiemedlems adfærd de andre. Det betyder, at når én person forandres, så medfører det også forandringer for de andre. På den måde påvirkes familiens struktur, relationer, interaktion og kultur. Det er derfor her at potentialerne skal findes.

 

Formålet med familieterapien

 

Formålet med familieterapi er at hjælpe familiens medlemmer til en bedre forståelse af sig selv og hinanden samt den helhed de indgår i. Familieterapiens konkrete indhold og fokus defineres i samspil mellem familien og familieterapeuten. I det terapeutiske rum skabes der indsigt og selvindsigt, overblik over situationen, ressourcer for at skabe en konstruktiv og positiv udvikling samt nye løsningsmuligheder og strategier.

 

Når alle familiemedlemmer - børn og voksne - deltager i familieterapien på samme tid, kan de samlet opleve hinandens følelser og bevæggrunde, og herigennem at få en bedre opfattelse af hvordan der kan skabes ændringer i samværet.

 

I familieterapien sørges der for, at alle familiemedlemmer oplever at have mulighed for at udtrykke sig samt at blive lyttet til – at blive set, hørt, forstået og accepteret. I dagligdagen reagerer vi ofte med følelser samt automatiske tanker og vanemæssig adfærd. Under familiesamtalen arbejder vi på at komme bag om disse samt at sætte ord på og finde en fælles ny løsning, som alle kan leve med.

 

Processen giver desuden mulighed for at genopdage og dyrke familien samt familiens indre kvaliteter og ressourcer. Under dialogen udvikler de enkelte udsagn sig samtidig med, at der opstår en ny eller ændret forståelser af én selv, de andre, situationen og problemet. For de fleste afdækker det ikke blot ressourcer og muligheder. Det skaber også nærværd, trivsel og livskvalitet. Familien bliver således et vækstcenter, hvor alle kan udvikle sig gennem kontakt, støtte, åbenhed og kærlighed.

 

Den familieterapeutiske metode

 

Den overordnet metode der oplevelsesorienteret familieterapi og familiesamtaler foregår typisk på et dynamisk (gestalt-terapeutisk) grundlag, der er inspireret af bl.a. imago, narrativ, kognitiv, systemisk terapi, familieopstillinger og Teori U. Under Kontakt i menuen, kan du læse mere om baggrund, stil og metode.

 

Det familieterapeutiske tilbud omfatter

 

• Familiesamtaler, familieterapi, familiecoaching og familieopstillinger

• Undervisning, træning, rollespil og psykodrama

• Familieorienteret alkoholbehandling og pårørendesamtaler

• Den svære samtale og konfliktløsning

• Parforholdet, kernefamilien og storfamilien

• Biologiske familier, genforening og sammenbragte familier

• Værdiafklaring, normer, spilleregler og målsætning

• Drømme og drømmearbejde i familien

• Krise, sygdom, død og selvmordsproblematikker

 

Eksempler på motiver for familieterapi

 

• Forstå jeres struktur, system og samspilsmønstre

• Find jeres orden og lad kærligheden få flow

• Kom tættere på det i behøver, ønsker og drømmer om

• Få sat ord på det ordløse og opløs tabuerne

• Få talt ud om det der er svært og kom bagom symptomerne

• Opnå indsigt, forståelse, anerkendelse og respekt

• Bliv bedre til at kommunikere samt at løse problemer

• Skab balance mellem at give og at tage samt individet og gruppen

• Skab balance mellem individualitet/frigørelse og samhørighed/samarbejde

• Se forskel som ønskelige, konflikt som nyttig og sorg som nødvendig

• Lad familien blive et vækstcenter og en sikker base

 

Ring gerne i tilfælde af spørgsmål og for yderligere oplysninger.

 

 

Alkoholbehandleren © 2010